Gabinet Weterynaryjny ZWIERZAK Weterynarz Rzeszów - Uslugi
 

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO ZWIERZAKA

 

ZAKRES USŁUG
 
 
Diagnostyka

Gabinet Weterynaryjny ZWIERZAK stawia na diagnostykę. Tylko ona daje gwarancję skutecznej pomocy. Bez ustalenia dokładnej przyczyny dolegliwości nie może być mowy o skutecznym leczeniu.

Diagnostyka


To Opiekun jako osoba przebywająca stale ze zwierzakiem jest pierwszym ogniwem w diagnostyce. Znajomość zachowań i przyzwyczajeń podopiecznego daje możliwość szybkiego wykrycia, że coś jest nie tak a następnie interwencji. Informacje od Państwa stanowią ważną wskazówkę w procesie diagnostycznym. Badanie lekarskie często pozwala na postawienie diagnozy. Możliwość wykonania badań potwierdzających podejrzenia lekarza pozwala nie tylko na ostateczną diagnozę ale również na precyzyjny dobór leków, ich dawkowanie oraz ocenę skuteczności terapii. Należy pamiętać o tym, że istnieją grupy chorób mające podobne, zbliżone, niespecyficzne objawy. W tych sytuacjach szeroki wachlarz metod diagnostycznych daje możliwość ustalenia przyczyny problemu, jaki dolega zwierzakowi.


 

W Gabinecie Weterynaryjnym ZWIERZAK wykorzystywane są następujące procedury diagnostyczne:
 • badania RTG ( w tym badania z użyciem środków kontrastowych oraz radiologiczna diagnostyka stomatologiczna)
 • badania USG (w tym z wykorzystaniem zjawiska dopplera)
 • badania EKG
 • badania ECHO serca
 • badania laboratoryjne ( badania krwi, badania genetyczne, cytologiczne, histopatologiczne, parazytologiczne, mikrobiologiczne)
 
Onkologia

Nowotwór to tkanka wywodząca się z organizmu, jednak pozostająca poza wpływem mechanizmów regulujących jej rozwój.

Onkologia


Większość chorób nowotworowych, wcześnie wykrytych i odpowiednio leczonych ma dobre rokowanie. Jeżeli wyleczenie jest niemożliwe terapia onkologiczna pozwala na poprawę komfortu oraz wydłużenie życia pupila, podobnie jak ma to miejsce w przypadku chorób serca, nerek czy wątroby.

Każdy pacjent z podejrzeniem choroby nowotworowej jest dokładnie badany. Oferujemy indywidualne podejście do każdego czworonoga. Choroba, możliwości jej diagnostyki i leczenia oraz spodziewane efekty terapii są szczegółowo omawiane z opiekunem. Podczas leczenia opiekun ma możliwość stałego kontaktu z weterynarzem.


 

Program opieki onkologicznej w Zwierzaku to:
 • diagnostyka onkologiczna (biopsje cienko- i gruboigłowe, wycinające, badania cytopatologiczne i histopatologiczne, diagnostyka obrazowa: RTG, USG, Echo serca, badania krwi i szpiku kostnego,
 • chirurgia onkologiczna,
 • chemioterapia onkologiczna (min. chłoniaków, mięsaków, raków i innych),
 • leczenie paliatywne (leczenie objawowe),
 
Chirurgia

Zabiegi operacyjne, to wszystkie czynności przeprowadzane na narządach i tkankach organizmu w celach profilaktycznych, diagnostycznych oraz leczniczych.

Chirurgia


Chirurgia i ortopedia to ważna gałąź medycyny weterynaryjnej. Wiele chorób udaje się leczyć tylko metodami inwazyjnymi. Nie należy zapominać też o możliwości przeciwdziałania pewnym stanom chorobowym poprzez zabiegi operacyjne. Wymienić tu należy przede wszystkim zabiegi sterylizacji i kastracji Każdy pacjent w okresie przed i pooperacyjnym wymaga indywidualnego podejścia. Rodzaj przeprowadzanego zabiegu oraz stan aktualny zwierzaka są ważnymi elementami decydującymi o sposobie postępowania. Dokładna diagnostyka pozwala na podjęcie najlepszej dla Państwa pupila decyzji odnośnie zasadności oraz sposobu leczenia chirurgicznego a także postępowania przed i pooperacyjnego.


 

Zabiegi wykonywane w Gabinecie Weterynaryjnym "ZWIERZAK"
 • chirurgia onkologiczna,
 • zabiegi w obrębie jamy brzusznej (zabiegi na układzie pokarmowym, moczowym),
 • zabiegi operacyjne w obrębie skóry,
 • zabiegi ginekologiczno-położnicze,
 • zabiegi w obrębie samczych narządów rodnych,
 • chirurgia oka,
 • chirurgia ucha,
 • chirurgia stomatologiczna,
 • chirurgia gryzoni i zajęczaków,
 • biopsje narządów wewnętrznych pod kontrolą USG.
 
Profilaktyka

Profilaktyka, czyli wszelkie działania, służące zapobieganiu, wczesnemu wykrywaniu i leczeniu problemów zdrowotnych zwierząt, obejmuje wiele dziedzin weterynarii.

Profilaktyka


Oprócz doboru odpowiedniej szczepionki ochronnej czy preparatów przeciw pasożytom jest to również właściwe postępowanie dietetyczne, behawioralne czy okresowe badania kontrolne. Każdy gatunek zwierzaka oraz każdy wiek (młodość, wiek dojrzały oraz podeszły) są specyficzne i wymagają odpowiedniego traktowania. Istotną rolę w postępowaniu profilaktycznym odgrywa również tryb życia oraz środowisko zwierzaka. Uwzględniając te wszystkie czynniki powstaje program opieki dostosowany do konkretnego czworonoga.


 

Program profilaktyki Gabinetu Weterynaryjnego ZWIERZAK obejmuje:
 • porady dietetyczne,
 • porady behawioralne,
 • profilaktykę przeciwpasożytniczą,
 • immunoprofilaktykę ( szczepienia ochronne),
 • zabiegi sterylizacji/kastracji,
 • okresowe badania mające na celu wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych,
 • czipowanie zwierząt,
 • wystawianie paszportów.
 
Leczenie

Są to wszystkie czynności mające na celu wyeliminowanie przyczyn oraz skutków choroby. W praktyce polega ono na zwalczaniu przyczyn infekcji czy innych stanów patologicznych oraz podawaniu leków usprawniających funkcjonowanie oraz przyspieszających regenerację narządów objętych chorobą.

Leczenie


Istotnym elementem terapii jest też minimalizowanie czucia bólu oraz dyskomfortu związanego z chorobą Państwa podopiecznych. Pozwala to na zmniejszenie odczuwania stresu przez chorego zwierzaka, a to sprzyja zdrowieniu. Do dyspozycji pacjentów jest dzienny szpital, w którym zwierzaki wymagające intensywnej opieki weterynaryjnej mogą otrzymać pomoc.


 

W gabinecie Weterynaryjnym ZWIERZAK udzielamy pomocy psom, kotom oraz małym ssakom domowym z zakresu:
 • chorób nowotworowych (chirurgia, chemioterapia),
 • chorób wrodzonych i dziedzicznych,
 • chorób skóry,
 • chorób oczu i uszu,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych ( układu oddechowego, pokarmowego moczowego),
 • chorób stomatologicznych,
 • chorób układu sercowo naczyniowego,
 • rozrodu zwierząt,
 • położnictwa i ginekologii,
 • chorób narządów rodnych,
 • chorób neurologicznych,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób endokrynologicznych,
 • stanów nagłych,
 • zaburzeń behawioralnych,
 • zatruć,
 • chorób gryzoni i zajęczaków.
 

Laboratorium


Mechanizmy zachodzące w organizmie w stanie zdrowia oraz podczas choroby są coraz lepiej poznane. Efektem tego jest dynamiczny rozwój diagnostyki laboratoryjnej, w tym także weterynaryjnej. Badania laboratoryjne dają wręcz nieograniczone możliwości diagnostyczne. Badania genetyczne pozwalają wykluczyć choroby dziedziczne, przesiewowe badania laboratoryjne służą do wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych, a wykonywane w procesie diagnostyki i leczenia są nieocenioną pomocą lekarza w niesieniu pomocy zwierzakom.

Laboratorium
 

Laboratorium Gabinetu Weterynaryjnego ZWIERZAK wykonuje:
 • badania krwi (morfologia biochemia elektrolity cytologia, badania genetyczne),
 • badania moczu ( fizykochemiczne, badania osadu moczu, badania cytologiczne),
 • badania kału (parazytologia, cytologia),
 • badania skóry (zeskrobina, cytologia, trichogram),
 • badania cytolopatologiczne,
 • badania histopatologiczne,
 • badania hodowlane w kierunku grzybów i bakterii oraz ocena lekowrażliwości.
 
RTG

RTG


Badanie radiologiczne polega na wykonywaniu zdjęć rentgenowskich w oparciu o zjawisko niejednolitego pochłaniania promieni rentgena przez tkanki organizmu Badanie to jest niezastąpione w przypadku urazów/złamań. Jest ono również istotnym elementem diagnostyki chorób serca, układu oddechowego, moczowego czy pokarmowego.

 

Diagnostyka radiologiczna ZWIERZAKA to:
 • ocena radiologiczna klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicznej,
 • radiologia stomatologiczna,
 • badania kontrastowe.
 

EKG


Elektrokardiografia służy do oceny aktywności elektrycznej serca. Mięsień sercowy posiada unikalny w skali organizmu układ bodźco-przewodzący. Jego zadaniem jest wytwarzanie, a następnie przekazywanie impulsów elektrycznych do wszystkich komórek mięśniowych serca, czego efektem jest ich rytmiczny skurcz. EKG pozwala wykryć nieprawidłowości związane zarówno z wytwarzaniem impulsu, jak i z jego przekazywaniem do komórek mięśniowych. Badanie to, obok badania RTG oraz ECHO serca, uważane jest za niezbędne w dokładnej diagnostyce oraz ocenie leczenia chorób mięśnia sercowego. Jest ono również pomocne w przypadku wystąpienia zaburzeń pracy serca innego tła niż kardiologiczne.

EKG
 

USG


Ultrasonografia to nieinwazyjna, bezpieczna i bezbolesna metoda diagnostyczna wykorzystująca zjawisko pochłaniania, załamania i odbijania fal ultradźwiękowych w tkankach oraz na granicy tkanek. Metoda ta służy do obrazowania i oceny struktury tkanek. Dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych o określonych częstotliwościach ultrasonografia nie wykazuje szkodliwego promieniowania, co w medycynie znalazło powszechne zastosowanie przy badaniu ciąży, badaniu serca, naczyń krwionośnych, narządów jamy brzusznej, stawów, oka i innych tkanek. Badanie USG może być wykorzystywane na każdym etapie rozpoznawania chorób, również u pacjentów po ciężkich urazach i wypadkach.

USG
 
ECHO serca

ECHO serca


Badanie echokardiograficzne wykorzystuje fale ultradźwiękowe i zjawisko Dopplera do dokładnej oceny budowy serca, pracy i przepływów wewnątrz jam serca. Jest ono niezastąpione w diagnostyce kardiologicznej oraz ocenie postępu leczenia chorób serca. Pozwala ono również na wczesną diagnostykę dziedzicznych wad serca u ras predysponowanych.

 
Opieka szpitalna

Opieka szpitalna


Bywają sytuacje, kiedy stan Państwa podopiecznego jest niestabilny i wymaga on stałej obserwacji oraz szybkich decyzji, podawania leków w formie iniekcji w krótkich odstępach czasu lub w tzw. wlewie ciągłym (kroplówka przez kilka godzin). Szpital jakim dysponuje Gabinet Zwierzak daje taką możliwość.

 

Opieka szpitalna obejmuje:
 • nadzór nad stanem zdrowia pełniony przez lekarza weterynarii,
 • zabiegi lecznicze dopasowane do potrzeb danego pacjenta,
 • ciepło spokój i wygodę,
 • dietę dostosowaną do stanu zdrowia zwierzaka,
 

Wizyty domowe


Są alternatywą dla osób starszych, nie posiadających środków transportu. Większość podstawowych czynności medycznych można z powodzeniem przeprowadzić w warunkach domowych. Istnieją jednak sytuacje, w których wizyta, ze względu na dobro pacjenta, powinna odbyć się w gabinecie. Podczas rozmowy telefonicznej z Państwem lekarz ustali czy istnieją przeciwwskazania do wizyty domowej ze względu na zdrowie pacjenta oraz umówi się z Państwem na dogodny termin.

Wizyty domowe