Gabinet Weterynaryjny ZWIERZAK Weterynarz Rzeszów - Chemioterapia onkologiczna psów i kotów
 

WARTO
WIEDZIEĆ

 

Chemioterapia onkologiczna psów i kotów

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chemioterapia jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych u zwierząt towarzyszących. Stosuje się ją jako pojedynczą metodę terapeutyczną, lub jako leczenie uzupełniające wraz z chirurgicznym usunięciem guza.

Celem stosowania chemioterapii u psów i kotów jest w pierwszej kolejności poprawienie komfortu życia zwierzaków cierpiących z powodu chorób nowotworowych, uzyskując czasową remisję (cofnięcie objawów choroby) a w wielu przypadkach także wyleczenie. Pozwala to Państwu dłużej cieszyć się z towarzystwa swojego przyjaciela oszczędzając jemu przy tym cierpienia związanego z chorobą.

 

Chemioterapia onkologiczna psów i kotów

 

Leczenie cytostatykami polega na podawaniu środków hamujących rozwój, oraz powodujących umieranie komórek szybko dzielących się co ma szczególne znaczenie w leczeniu wielu typów nowotworów. Stosowanie chemioterapii może nieść ze sobą pewne negatywne następstwa. Związane jest to niewybiórczym działaniem cytostatyków. Mogą one wywierać negatywny wpływ także na niektóre komórki fizjologiczne organizmu. Prowadzenie chemioterapii polega na osiągnięciu jak najlepszego efektu terapeutycznego przy jednoczesnym ograniczeniu/wyeliminowaniu działań niepożądanych terapii. Należy pamiętać, że w przypadku zwierząt skutki uboczne leczenia są rzadsze i a ich nasilenie zazwyczaj słabiej wyrażone, niż ma to miejsce w przypadku ludzi.

Pomocne podczas prowadzenia onkologicznego są systematyczne kontrolne badania dostosowane do rodzaju chemioterapii, pozwalające ocenić wpływ leków cytostatycznych na organizm, co jest bardzo istotne dla wyboru dalszego postępowania.

Chemioterapia stanowi również pewne niebezpieczeństwo związane z narażeniem personelu medycznego na kontakt z cytostatykami. Dla opiekuna zwierzaka ryzyko to polega na kontakcie z metabolitami leku wskutek przebywania z pupilem. Zastosowanie odpowiednich środków ostrożności ( polegających na unikaniu bezpośredniego kontaktu z wydzielinami i wydalinami zwierzaka) praktycznie eliminuje ten problem.

Onkologia weterynaryjna w ciągu ostatnich lat przeszła bardzo intensywny rozwój. Chemioterapia psa, czy kota stanowi aktualnie standardowe postępowanie z wieloma nowotworami pozwalając osiągnąć dużo lepsze efekty zarówno jeżeli chodzi o procent wyleczeń, średni czas przeżycia zwierzaków, jak i ograniczenie bólu i dyskomfortu związanego z chorobą nowotworową.